Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days Tất cả Tất cả Photos Photos Diễn đàn Diễn Ðàn
 • Toàn Á's Avatar
  22-05-2023, 04:39 PM
  Toàn Á posted a visitor message on Luong1's profile
  Màng RO (Reverse Osmosis) là loại màng lọc thẩm thấu ngược RO có kích thước lỗ lọc siêu nhỏ chỉ cỡ 0,0001 micromet. Công nghệ thẩm thấu ngược giúp nó...
 • Toàn Á's Avatar
  22-05-2023, 04:38 PM
  Toàn Á posted a visitor message on Luong1's profile
  Màng RO (Reverse Osmosis) là loại màng lọc thẩm thấu ngược RO có kích thước lỗ lọc siêu nhỏ chỉ cỡ 0,0001 micromet. Công nghệ thẩm thấu ngược giúp nó...
No More Results