PDA

View Full Version : Sự kiện ngoài gameTrang : 1 [2]

 1. [Thông Báo] Event Gia Cát Dự
 2. [Tham Gia] Event Gia Các Dự - Đợt 1 ngày 13/09
 3. [Tham Gia] Event Gia Cát Dự - Đợt 2 ngày 14/09
 4. [Tham Gia] Event Gia Cát Dự - Đợt 3 ngày 15/09
 5. [Tổng Kết]Event Gia Cát Dự
 6. [Thông Báo] Event Truy Nã
 7. [Tham Gia] Event Truy Nã - Đợt 1 ngày 18/09/2014
 8. [Tham Gia] Event Truy Nã - Đợt 2 ngày 19/09/2014
 9. [Tổng kết] Event Truy Nã
 10. [Thông báo] Event Yêu Quái Phương Nào
 11. [Tham gia] Event Yêu Quái Phương Nào - Đợt 1 ngày 27/09/2014
 12. [Tham gia] Event Yêu Quái Phương Nào - Đợt 2 ngày 28/09/2014
 13. [Tham gia] Event Yêu Quái Phương Nào - Đợt 3 ngày 29/09/2014
 14. [Tống kết] Event Yêu Quái Phương Nào
 15. [Thông Báo] Event Thật Giả Bất Phân
 16. [Tham Gia]Event Thật Giả Bất Phân - Đợt 1 ngày 03/11/2014
 17. [Tham Gia] Event Thật Giả Bất Phân - Đợt 2 ngày 04/11/2014
 18. [Tham Gia] Event Thật Giả Bất Phân - Đợt 3 ngày 05/11/2014
 19. [Thông Báo] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm
 20. [Tham Gia] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt 1 ngày 07/11/2014
 21. [Tổng Kết] Event Thật Giả Bất Phân
 22. [Tham Gia] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt 2 ngày 08/11/2014
 23. [Tham Gia] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt 3 ngày 09/11/2014
 24. [Tổng Kết]Event Danh Nhân Ngạo Kiếm
 25. [Thông Báo] Event Xếp Hình Nhé
 26. [Tham Gia] Event Xếp Hình Nhé - Đợt 1 ngày 19/12/2014
 27. [Tham Gia] Event Xếp Hình Nhé - Đợt 2 ngày 20/12/2014
 28. [Tham Gia] Event Xếp Hình Nhé - Đợt 3 ngày 21/12/2014
 29. [Tổng kết] Event Xếp Hình Nhé tháng 12
 30. [Thông Báo] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm tháng 12
 31. [Tham Gia] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm
 32. [Tham Gia] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt 2 ngày 26/12/2014
 33. [Tham Gia] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt 3 ngày 27/12/2014
 34. [Thông Báo] Sự kiện Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP
 35. [Tổng kết] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm
 36. [Thông báo] Event Yêu Quái Phương Nào
 37. [Tham Gia] Event Yêu Quái Phương Nào - Đợt 1 ngày 29/12
 38. [Tham Gia] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP
 39. [Tham gia] Event Yêu Quái Phương Nào - Đợt 2 ngày 30/12/2014
 40. [Tổng Kết] Sự kiện Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP
 41. [Tổng Kết] Event Yêu Quái Phương Nào
 42. [Thông Báo] Event Thanh Niên Năng Động tháng 01/2015
 43. [Tham Gia] Event Thanh Niên Năng Động - Đợt 1 ngày 06/01
 44. [Thông Báo] Thay đổi thời gian event Thanh Niên Năng Động
 45. [Tham Gia] Event Thanh Niên Năng Động - Đợt 2 ngày 07/01
 46. [Tham Gia] Event Thanh Niên Năng Động - Đợt 3 ngày 08/01
 47. [Tổng Kết] Event Thanh Niên Năng Động
 48. [Thông Báo] Sự kiện Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP
 49. [Tham Gia] Sự kiện Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP
 50. [Tổng Kết] Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP ( Phi Vân )
 51. [Tham Gia] Event Ô Chữ Kỳ Bí - Đợt 1
 52. [Tham Gia] Event Ô Chữ Kỳ Bí - Đợt 2
 53. [Tham Gia] Event Ô Chữ Kỳ Bí - Đợt 3
 54. [Tổng Kết]Event Ô Chữ Kỳ Bí tháng 1/2015
 55. [Tham Gia] Event Truy Tìm NPC - Đợt 1 ngày 24/01/2015
 56. [Tham Gia] Event Truy Tìm NPC - Đợt 2 ngày 25/01/2015
 57. [Tham Gia] Event Truy Tìm NPC - Đợt 3 ngày 26/01/2015
 58. [Tổng Kết]Event Truy Tìm NPC tháng 01/2015
 59. [Tham Gia] Event Ngũ Hành Thương Khắc - Đợt 1 ngày 28/01/2015
 60. [Tham Gia] Event Ngũ Hành Thương Khắc - Đợt 2 ngày 29/01/2015
 61. [Tham Gia] Event Ngũ Hành Thương Khắc - Đợt 3 ngày 30/01/2015
 62. [Tổng Kết] Event Ngũ Hành Tương Khắc
 63. [Tham Gia] Event Truy Tìm NPC - Đợt 1 ngày 04/02/2015
 64. [Tham Gia] Event Truy Tìm NPC - Đợt 2 ngày 05/02/2015
 65. [Tham Gia] Event Truy Tìm NPC - Đợt 3 ngày 06/02/2015
 66. [Tổng Kết] Event Truy Tìm NPC
 67. [Tham Gia] Event Hoa Tặng Giai Nhân 14/02 - 15/02
 68. [Tham Gia] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP (Máy Chủ Thiên Vân)
 69. [Tổng Kết]Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP (Máy Chủ Thiên Vân)
 70. [Tổng kết] Event Hoa Tặng Giai Nhân
 71. [Tham Gia] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP (Máy Chủ Đông Giang)
 72. [Tổng kết] Sự kiện - Thăng Cấp Nhanh - Nhận Ngay Code VIP - Đông Giang!!!
 73. [Tham Gia] Sự Kiện Thăng cấp sôi nổi - Nhận quà nóng hổi ( Thiên Vân và Đông Giang )
 74. [Tham Gia] Sự kiện Thăng Cấp Sôi Nổi - Nhận Quà Nóng Hổi ( Thiên Vân và Đông Giang - Đợt 2 )
 75. [Tổng Kết] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh - Nhận Quà Nóng Hổi
 76. [Sự kiện] Trổ Tài Nhiếp Ảnh!
 77. [Hướng dẫn] Cách upload ảnh lên diễn đàn!
 78. [Sự Kiện] Ngũ Hành Trận (Đợt 1)!
 79. [Sự Kiện] Ngũ Hành Trận (Đợt 2)!!!
 80. [Sự Kiện] Ngũ Hành Trận (Đợt 3)!!!
 81. [Tổng Kết] Event Ngũ Hành Trận!!!
 82. [Sự Kiện] Thanh Niên Năng Động - Đợt 1 ngày 17/04
 83. [Sự Kiện] Thanh Niên Năng Động - Đợt 2 ngày 18/04
 84. [Sự Kiện] Thanh Niên Năng Động - Đợt 3 ngày 19/04!!!
 85. [Tổng kết] Sự kiện - Thanh Niên Năng Động !!!
 86. [Sự Kiện] Mừng Đại Lễ - Nhận Quà Thật Dễ!!!
 87. [Sự kiện] Du Sơn Thưởng Ngoạn (Đợt 1)!!!
 88. [Tổng kết] Sự kiện Mừng Đại Lễ - Nhận Quà Thật Dễ!!!
 89. [Sự kiện] Sôi Nổi Cùng Máy Chủ Tàng Long!!!
 90. [Tổng Kết] Sự Kiện Sôi Nổi Cùng Máy Chủ Tàng Long
 91. [Thông Báo] Sự kiện Du Sơn Thưởng Ngoạn
 92. [Sự kiện] Du Sơn Thưởng Ngoạn (Đợt 2)!!!
 93. [Tổng Kết] Sự Kiện - Du Sơn Thưởng Ngoạn!!!
 94. [Sự Kiện] Người Bí Ấn - PB Ngạo Kiếm Vô Song !!!
 95. [Tổng Kết] Sự Kiện Người Bí Ẩn - PB Ngạo Kiếm Vô Song !!!
 96. [Thông báo] Sự Kiện - Đấu Giá Ngược!!!
 97. [Tham Gia] Sự Kiện - Đấu Giá Ngược [Đợt 1] !!!
 98. [Tham Gia] Sự Kiện - Đấu Giá Ngược [Đợt 2] !!!
 99. [Tổng kết] Event Đấu Giá Ngược
 100. [Tham Gia] Sự Kiện - Thật Giả Khó Phân [Đợt 1] !!!
 101. [Tham Gia] Sự Kiện - Thật Giả Khó Phân [Đợt 2] !!!
 102. [Tham Gia] Sự Kiện - Thanh Niên Năng Động!!!
 103. [Tổng Kết] Sự kiện - Thật Giả Khó Phân !!!
 104. [Tổng Kết] Sự Kiện - Thanh Niên Năng Động!!!
 105. [Thông Báo] Sự kiện - Truy Tìm Kho Báu !!!
 106. [Thông Báo] Fix lỗi Sự kiện - Truy Tìm Kho Báu !!!
 107. [Tổng Kết] Event - Truy Tìm Kho Báu !!!
 108. [Tham Gia] Sự Kiện Con Số May Mắn
 109. [Tổng kết] Event Con Số May Mắn
 110. [Tham Gia] Sự kiện Hãy chọn giá đúng
 111. [Tổng Kết] Event Hãy chọn giá đúng
 112. [Tham Gia] Sự kiện Tôi là người mạnh nhất tại vùng đất mới Phục Hổ
 113. ảnh
 114. [Tổng kết] Sự kiện Tôi là người mạnh nhất tại vùng đất mới Phục Hổ
 115. [Tham Gia] Đoạt ngôi tranh cấp tại máy chủ Hỏa Long
 116. [Tổng kết] Event Tranh Ngôi Đoạt Cấp tại Hoả Long
 117. [Tham Gia] Sự kiện Danh Nhân Ngạo Kiếm
 118. [Tổng Kết] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm
 119. [Tham Gia] Event Đại Chiến Tân Thủ Thôn Hỏa Phụng
 120. [Tổng Kết] Event Đại chiến Tân thủ thôn Hỏa Phụng
 121. [Tham Gia] Sự kiện Truy Tìm Manh Mối
 122. Trắc nghiệm hay - Share ngay
 123. Ai sẽ là Cường Ngôn Vi Nhân?
 124. [Tổng Kết] Sự kiện Truy Tìm Manh Mối
 125. [Tham Gia] Sự Kiện Nhìn Hình Đoán Map
 126. [Tổng Kết] Sự Kiện Nhìn Hình Đoán Map
 127. [Tham Gia] Sự Kiện Truy Tìm Danh Nhân
 128. [Tổng Kết] Sự Kiện Truy Tìm Danh Nhân
 129. [Tham Gia] Sự Kiện Tàng Bảo Đồ
 130. [Tổng Kết] Sự kiện Tàng Bảo Đồ
 131. [Tham Gia] Thông Thạo Ngạo Kiếm
 132. [Tổng Kết] Sự Kiện Thông Thạo Ngạo Kiếm
 133. [Tham Gia] Sự Kiện Mặt Nạ Biến Thân
 134. [Tổng Kết] Sự Kiện Mặt Nạ Biến Thân
 135. [Tham Gia] Sự Kiện Thử Tài Trí Nhớ
 136. [Tổng kết] Event Thử tài trí nhớ!!!
 137. [Tham Gia] Sự Kiện Làm Bánh Đón Tết
 138. [Tổng Kết] Event Làm Bánh Đón Tết
 139. [Event] Thả Cá Nhận Quà !!!
 140. [Tổng Kết Event] Thả Cá Nhận Quà !!!
 141. [Event] Tăng Cấp Nhận Quà - Máy chủ Đường Môn !!!
 142. [Event] Tăng Cấp Nhanh Nhận Quà VIP - Máy chủ Thiên Vương!!!
 143. [Sự Kiện] Khởi Tạo Nhân Vật Máy Chủ THIÊN VƯƠNG
 144. [Tổng Kết] Event Khởi tạo nhân vật - Máy chủ Thiên Vương!!!
 145. [Event] Đại Chiến Tân Thủ Thôn!!!
 146. [Tổng Kết] Event Đại chiến Tân Thủ Thôn !!!
 147. [Sự Kiện] Khởi Tạo Nhân Vật Máy Chủ GIÁNG LONG
 148. [Tổng Kết] Sự Kiện Khởi Tạo Nhân Vật Máy Chủ mới Giáng Long
 149. [Sự Kiện] Trổ Tài Nhiếp Ảnh
 150. [Sự Kiện] Khởi Tạo Nhân Vật Máy Chủ XÍCH LONG
 151. [Tổng Kết Sự Kiện] Trổ Tài Nhiếp Ảnh!!!
 152. [Tổng Kết] Sự Kiện Khởi Tạo Nhân Vật Máy Chủ mới XÍCH LONG
 153. Sự Kiện Tăng Cấp Nhanh Máy Chủ Lăng Vân
 154. [Tổng Kêt] Tăng Cấp Nhanh Nhận Quà Khũng - Máy chủ Giáng Lăng Vân !!!
 155. Sự Kiện Truy Tìm Người Bí Ẩn
 156. Tổng Kết Sự Kiện TRUY TÌM NGƯỜI BÍ ẨN
 157. Sự Kiện Mừng Sinh Nhật Bác
 158. Tổng Kết Sự Kiện MỪNG SINH NHẬT BÁC
 159. Sự kiện sôi nổi ngạo kiếm
 160. Tổng Kết Sự Kiện Sôi Nổi Ngạo Kiếm
 161. Event Tăng Cấp Nhanh Tay Nhận Quà Ngay Máy Chủ Tiềm Long
 162. Tổng Kết Sự Kiện Tăng Cấp Nhanh Máy Chủ Tiềm Long
 163. Event Tăng Cấp Nhanh Tay Nhận Quà Ngay Máy Chủ NGẠO THẾ
 164. Tổng Kết Sự Kiện Tăng Cấp Nhanh Máy Chủ Ngạo Thế
 165. [Sự Kiện] Chiến Trường Khốc Liệt
 166. [Tổng Kết] Sự Kiện Chiến Trường Khốc Liệt
 167. [Sự Kiện] Đoán Tên Kỹ Năng
 168. [Tổng Kết] Sự Kiện Đoán Tên Kỹ Năng
 169. [Sự Kiện] Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới Ỷ Thiên
 170. [Tổng Kết] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới Ỷ THIÊN
 171. [Sự Kiện] Yêu Quái Phương Nào
 172. [Tổng Kết] Sự Kiện Yêu Quái Phương Nào
 173. [Sự Kiện] Thông Thạo Ngạo Kiếm
 174. [Tổng Kết] Sự Kiện Thông Thạo Ngạo Kiếm
 175. [Sự Kiện] Đoạt Ngôi Tranh Cấp MCM Chí Tôn.
 176. [Tổng Kết] Sự kiện Đoạt Ngôi Tranh Cấp MCM Chí Tôn
 177. [Sự kiện] Đoạt Bảo Vật - Mừng Sinh Nhật
 178. [Tổng Kết] Sự Kiện Đoạt Bảo Vật - Mừng Sinh Nhật
 179. [Sự Kiện] Nhìn Hình Đoán Map
 180. [Tổng Kết] Sự Kiện Nhìn Hình Đoán Map
 181. [Sự Kiện] Mặt Nạ Biến Thân
 182. [Tổng Kết] Sự Kiện Mặt Nạ Biến Thân
 183. [Sự Kiện] Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới VÕ THÁNH
 184. [Tổng Kết] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới Võ Thánh
 185. [Sự Kiện] Đuổi Hình Bắt Chữ
 186. [Tổng Kết] Sự Kiện Đuổi Hình Bắt chữ
 187. [Sự Kiện] Khoái Mã Vô Song
 188. [Tổng Kết] Sự Kiện Khoái Mã Vô Song
 189. [Sự Kiện] Tìm Điểm Khác Biệt
 190. [Tổng Kết] Sự Kiện Tìm Điểm Khác Biệt
 191. [Sự Kiện] Đoạt Ngôi Tranh Cấp MCM Vô Song
 192. [Tổng Kết] Sự Kiện Đoạt Ngôi Tranh Cấp MCM Vô Song
 193. [Sự Kiện] Đoán Tên Kỹ Năng
 194. [Tổng Kết] Sự Kiện Đoán Tên Kỹ Năng
 195. [Sự Kiện] Thử Tài Trí Nhớ
 196. [Sự Kiện] Tôn Sư Trọng Đạo
 197. [Tổng Kết] Sự Kiện Tôn Sư Trọng Đạo
 198. [Sự Kiện] Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới TRUYỀN THUYẾT
 199. [Tổng Kết] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh MCM Truyền Thuyết
 200. [Sự Kiện] Hành Trang Tháng 12
 201. [Tổng Kết] Sự Kiện Hành Trang Tháng 12
 202. [Sự Kiện] Thuộc Tính Bí Ẩn
 203. [Tổng Kết] Sự Kiện Thuộc Tính Bí Ẩn
 204. [Sự Kiện] Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới THẦN THOẠI
 205. [Tổng Kết] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh MCM Thần Thoại
 206. [Sự Kiện] Kho Báu Mùa Giáng Sinh
 207. [Tổng Kết] Sự Kiện Kho Báu Mùa Giáng Sinh
 208. [Sự Kiện] Ô Chữ Bí Ẩn - Nhận Quà Tết
 209. [Tổng Kết] Sự Kiện Ô Chữ Bí Ẩn
 210. [Sự Kiện] Tinh Thông Võ Học
 211. [Tổng Kết] Sự Kiện Tinh Thông Võ Học
 212. [Sự Kiện] Đoạt Ngôi Tranh Cấp Máy Chủ Mới KIỀU PHONG
 213. [Tổng Kết] Sự Kiện Tranh Ngôi Đoạt Cấp MCM Kiều Phong
 214. [Sự Kiện] Tìm Điểm Khác Biệt
 215. [Tổng Kết] Sự Kiện Tìm Điểm Khác Biệt
 216. [Sự Kiện] Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới ĐOÀN DỰ
 217. [Tổng Kết] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh MCM Đoàn Dự
 218. [Sự Kiện] Mùng 8 Tháng 3 - Gửi Ngàn Lời Chúc
 219. [Tổng Kết] Sự Kiện Mùng 8 Tháng 3
 220. [Sự Kiện] Kho Báu Tháng 3 - Nhận Quà Thả Ga
 221. [Tổng Kết] Sự Kiện Kho Báu Tháng 3 - Nhận Quà Thả Ga
 222. [Sự Kiện] Sôi Nổi Ngạo Kiếm - Nhận Hàng Hiếm
 223. [Tổng Kiết] Sự Kiện Sôi Nổi Ngạo Kiếm
 224. [Sự Kiện] Đoán Tên Vòng Sáng
 225. [Tổng Kểt] Sự Kiện Đoán Tên Vòng Sáng
 226. [Sự Kiện] Đoạt Ngôi Tranh Cấp Máy Chủ Mới Hồng Thất Công
 227. [Tổng Kết] Sự Kiện Thăng Cấp Nhanh Máy Chủ Mới Hồng Thất Công
 228. [Sự Kiện] Mừng Thống Nhất Đất Nước
 229. [Tổng Kết] Sự Kiện Mừng Thống Nhất Đất Nước
 230. [Sự Kiện] Người Bạn Đồng Hành
 231. [Tổng Kết] Sự Kiện Người Bạn Đồng Hành
 232. [Sự Kiện] Thổ Thần Ngạo Kiếm
 233. [Sự kiện] Vang Danh Thiên Hạ
 234. [Tổng Kết] Sự Kiện Thổ Thần Ngạo Kiếm
 235. [Tổng Kết] Sự Kiện Vang Danh Thiên Hạ