PDA

View Full Version : Sự kiện ngoài gameTrang : [1] 2

 1. Nội dung ô chữ ngày 24/7
 2. [Thảo luận] Tải game nhanh nhận thưởng lớn
 3. [Gửi bài] Tải game nhanh nhận thưởng lớn
 4. [Thảo luận] Hướng dẫn hay nhận VIP Code
 5. [Báo danh] Hướng dẫn hay nhận VIP Code
 6. Giải ô chữ nhận code quà tặng
 7. [Sự kiện] Có Tải Có Quà
 8. Ưu đãi phiếu điểm khi nạp thẻ
 9. [Hướng Dẫn] Cách Chụp Hình Desktop
 10. [Hướng Dẫn] Cách Upload Ảnh Lên Diễn Đàn
 11. [Hướng Dẫn] Cách lấy link up ảnh lên diễn đàn
 12. [Sự kiện] Đi Tìm Bài Hát
 13. [Báo danh] Đi Tìm Bài Hát
 14. Trao Giải Event Ô Chữ - Đợt I
 15. Ăn Khế Trả Hàng - Thời Gian Lật Thẻ
 16. [Sự kiện] Nhìn Hình Đoán Tên NPC Ngày 14/8
 17. Công Bố Kết Quả [Sự Kiện]Nhìn Hình Đoán Tên NPC -Ngày 14/08
 18. [Sự kiện] Nhìn Hình Đoán Tên NPC Ngày 15/8
 19. Công Bố Kết Quả [Sự Kiện]Nhìn Hình Đoán Tên NPC -Ngày 15/08
 20. [Sự kiện] Nhìn Hình Đoán Tên NPC Ngày 16/8
 21. Thông báo Event "Thử Tài Đoạt Giải"
 22. Công Bố Kết Quả [Sự Kiện]Nhìn Hình Đoán Tên NPC -Ngày 16/08
 23. [Sự kiện] Nhìn Hình Đoán Tên NPC Ngày 17/8
 24. [Sự kiện] Thử Tài Đoạt Giải
 25. Công Bố Kết Quả [Sự Kiện]Nhìn Hình Đoán Tên NPC -Ngày 17/08
 26. [Sự kiện] Nhìn Hình Đoán Tên NPC Ngày 18/8
 27. Công Bố Kết Quả [Sự Kiện]Nhìn Hình Đoán Tên NPC -Ngày 18/08
 28. Công Bố Kết Quả [Sự Kiện] Đi Tìm Bài Hát
 29. Thông báo Event "Hướng dẫn hay, nhận ngay Vô song lệnh"
 30. Kết Quả Event Thử Tài Đoạt Giải
 31. Khoe Tọa Kỵ khủng - nhận code vip!!!
 32. Kết quả Event "Hướng dẫn hay, nhận ngay Vô song lệnh"
 33. Kết quả Event "Khoe Tọa Kỵ khủng - nhận code vip!!!"
 34. EVENT nhận code Tân thủ Ngạo Kiếm Vô Song
 35. EVENT nhận code Tân thủ Ngạo Kiếm Vô Song - Đợt 2
 36. Sự kiện phát code tân thủ dành cho người chơi mới
 37. Thông Báo Event Diễn Đàn " Đuổi Hình Bắt Chữ "
 38. Đuổi hình bắt chữ đợt 1 ngày 12/11
 39. Đuổi hình bắt chữ đợt 2 ngày 12/11
 40. Thông báo danh sách đoạt giải Event Đuổi Hình Bắt Chữ
 41. Event Đuổi Hình Bắt Chữ Đợt 1 Ngày 13/11
 42. Event Đuổi Hình Bắt Chữ Đợt 2 Ngày 13/11
 43. Đuổi hình bắt chữ đợt 1 ngày 14/11
 44. Đuổi hình bắt chữ đợt 2 ngày 14/11
 45. Event Fanpage Cùng NKVS Mừng 20/11
 46. Topic Nhận Bài Dự Thi Event " Cùng NKVS Mừng 20/11 "
 47. Thông Báo Event " Phóng Viên Tài Ba NKVS " ( Update Thời Gian Đợt 2 )
 48. [Sự kiện] Phiên chợ vui vẻ
 49. Công Bố Kết Quả Event " Cùng NKVS Mừng 20/11 "
 50. Sự kiện Lửa Đông Ngạo Kiếm
 51. Sự kiện phát code tân thủ dành cho người chơi mới ( 26 - 30/11 )
 52. Thông Báo Kết Quả Event Phóng Viên Tài Ba Đợt 1
 53. Kết quả Event Lửa Đông Ngạo Kiếm
 54. Khảo sát ngay - nhận code liền tay
 55. Thông Báo Kết Quả Event Phóng Viên Tài Ba Đợt 2
 56. Sự kiện đua cấp nhanh - Nhận ngay code Ngạo Kiếm Lệnh
 57. Dự đoán kết quả hoa sơn luận kiếm tháng 12/2013
 58. Sự kiện Khoe ảnh nhân vật Ngạo Kiếm Vô Song
 59. Góp ý hay - nhận ngay vô song lệnh
 60. Kết Quả Sự Kiện " Khoe Ảnh Nhân Vật NKVS "
 61. Thông Báo Event " Tọa Độ Thần Bí "
 62. Kết quả sự kiện Tọa Độ Thần bí
 63. Thông Báo Event " Nhìn Hình Đoán Mặt Nạ "
 64. Event Nhìn Hình Đoán Mặt Nạ đợt 1 ngày 22/01/2014
 65. Event Nhìn Hình Đoán Mặt Nạ đợt 2 ngày 22/01/2014
 66. Event Nhìn Hình Đoán Mặt Nạ đợt 3 ngày 23/01/2014
 67. Event Nhìn Hình Đoán Mặt Nạ đợt 4 ngày 23/01/2014
 68. Kết quả event Nhìn Hình Đoán Mặt Nạ
 69. Thông báo Event Tìm Điểm Khác Biệt
 70. Event Tìm Điểm Khác Biệt đợt 1 ngày 10/02/2014
 71. Event Tìm Điểm Khác Biệt đợt 2 ngày 11/02/2014
 72. Thông báo event Ai Lên Nhanh Hơn ? Ai Thông Nhanh Hơn
 73. Event Ai Lên Nhanh Hơn ?
 74. Event Ai Thông Nhanh Hơn ?
 75. Kết quả event Tìm Điểm Khác Biệt
 76. Kết quả event Ai Lên Nhanh Hơn ? - Ai Thông Nhanh Hơn ?
 77. Thông Báo Event Truy Tìm NPC
 78. Event Truy Tìm NPC đợt 1 ngày 18/02/2014
 79. Event Truy Tìm NPC đợt 2 ngày 19/02/2014
 80. Kết quả event Truy Tìm NPC
 81. Thông báo Event Ai Lên Nhanh Hơn - Ai Thông Nhanh Hơn
 82. Event Ai Lên Nhanh Hơn ngày 22/02/2014
 83. Event Ai Thông Nhanh Hơn ngày 22/02/2014
 84. Kết quả event Ai Lên Nhanh Hơn - Ai Thông Nhanh Hơn
 85. Sự kiện Tái Xuất Giang Hồ
 86. Thông báo Event Mừng 8/3
 87. Event Mừng 8/3
 88. Kết quả event Mừng 8/3
 89. Thông báo event Tìm Điểm Khác Biệt
 90. Thông báo event Giải Mã Ô Chữ
 91. Event Giải Mã Ô Chữ - Ngày 18/03/2014
 92. Event Giải Mã Ô Chữ ngày 19/03/2014
 93. Kết quả event Giải Mã Ô Chữ
 94. Thông báo event Ai lên nhanh hơn ? - Ai thông nhanh hơn ?
 95. Event Ai Lên Nhanh Hơn - ngày 21/03/2014
 96. Event Ai Thông Nhanh Hơn? - Ngày 21/03/2014
 97. Kết quả event Ai Lên Nhanh Hơn - Ai Thông Nhanh Hơn
 98. Thông báo event Đuổi Hình Bắt Chữ
 99. Event Đuổi Hình Bắt Chữ - Đợt 1 ngày 26/03/2014
 100. Event Đuổi Hình Bắt Chữ - Đợt 2 ngày 27/03/2014
 101. Event Đuổi Hình Bắt Chữ - Đợt 3 ngày 28/03/2014
 102. Kết quả event Đuổi Hình Bắt Chữ
 103. Thông báo event Ai Lên Nhanh Hơn - Ai Thông Nhanh Hơn ( Chào đón máy chủ Kim Sơn )
 104. Event Ai Lên Nhanh Hơn ngày 31/03/2014
 105. Event Ai Thông Nhanh Hơn ngày 31/03/2014
 106. Thử tài Ngạo Kiếm - Ai nhanh hơn?
 107. Kết quả event Ai Lên Nhanh Hơn - Ai Thông Nhanh Hơn ngày 31/03/2014
 108. Thông báo event Hành Trang Ngạo Kiếm
 109. Event Hành Trang Ngạo Kiếm - Đợt 1 ngày 02/04/2014
 110. Chuỗi sự kiện outgame tháng 4
 111. Event Hành Trang Ngạo Kiếm - Đợt 2 ngày 03/04/2014
 112. Event Hành Trang Ngạo Kiếm - Đợt 3 ngày 04/04/2014
 113. Kết quả event Hành Trang Ngạo Kiếm
 114. Thông báo event Thổ Địa
 115. Event Thổ Địa - Đợt 1 ngày 07/04/2014
 116. Event Thổ Địa - Đợt 2 ngày 08/04/2014
 117. Event Thổ Địa - Đợt 3 ngày 09/04/2014
 118. Kết quả event Thổ Địa
 119. Thông báo event Tình Lữ Song Tu
 120. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 1 ngày 14/04/2014
 121. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 2 ngày 15/04/2014
 122. Kết quả event Tình Lữ Song Tu
 123. Thông báo event Thuộc Tính Bí Ẩn
 124. Event Thuộc Tính Bí Ẩn - Đợt 1 ngày 21/04/2014
 125. Event Thuộc Tính Bí Ẩn - Đợt 2 ngày 22/04/2014
 126. Kết quả event Thuộc Tính Bí Ẩn
 127. Thông báo event Yêu Quái Phương Nào
 128. Event Yêu Quái Phương Nào - Đợt 1 ngày 25/04/2014
 129. Event Yêu Quái Phương Nào - Đợt 2 ngày 26/04/2014
 130. Event Yêu Quái Phương Nào - Đợt 3 ngày 27/04/2014
 131. Kết quả event Yêu Quái Phương Nào
 132. Thông báo event Thành Tựu
 133. Event Thành Tựu - Đợt 1 ngày 29/04/2014
 134. Event Thành Tựu - Đợt 2 ngày 30/04/2014
 135. Kết quả event Thành Tựu
 136. Thông báo event Tiền Bối Lưu Danh
 137. Event Tiền Bối Lưu Danh - Đợt 1 ngày 05/05/2014
 138. Event Tiền Bối Lưu Danh - Đợt 2 ngày 06/05/2014
 139. Kết quả event Tiền Bối Lưu Danh
 140. Thông báo event Thập Đại Môn Phái
 141. Event Thập Đại Môn Phái - Đợt 1 ngày 08/05/2014
 142. Event Thập Đại Môn Phái - Đợt 2 ngày 09/05/2014
 143. Event Thập Đại Môn Phái - Đợt 3 ngày 10/05/2014
 144. Kết quả event Thập Đại Môn Phái
 145. Thông báo event Xếp Hình Nhé
 146. Event Xếp Hình Nhé - Đợt 1 ngày 13/05/2014
 147. Event Xếp Hình Nhé - Đợt 2 ngày 14/05/2014
 148. Event Xếp Hình Nhé - Đợt 3 ngày 15/05/2014
 149. Kết quả event Xếp Hình Nhé
 150. Thông báo event Tình Lữ Song Tu
 151. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 1 ngày 18/05/2014
 152. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 2 ngày 19/05/2014
 153. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 3 ngày 20/05/2014
 154. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 4 ngày 21/05/2014
 155. Kết quả event Tình Lữ Song Tu
 156. Thông báo event Tìm Điểm Khác Biệt
 157. Event Tìm Điểm Khác Biệt - Đợt 1 ngày 23/05/2014
 158. Event Tìm Điểm Khác Biệt - Đợt 2 ngày 24/05/2014
 159. Event Tìm Điểm Khác Biệt - Đợt 3 ngày 25/05/2014
 160. Kết quả event Tìm Điểm Khác Biệt
 161. Thông báo event Đuổi Hình Bắt Chữ
 162. Event Đuổi Hình Bắt Chữ - Đợt 1 ngày 27/05/2014
 163. Event Đuổi Hình Bắt Chữ - Đợt 2 ngày 28/05/2014
 164. Event Đuổi Hình Bắt Chữ - Đợt 3 ngày 29/05/2014
 165. Kết quả event Đuổi Hình Bắt Chữ
 166. Thông báo event Trao Kẹo Liền Tay - Rinh Ngay Quà Tặng
 167. Event Trao Kẹo Liền Tay - Rinh Ngay Quà Tặng
 168. Kết quả event Trao Kẹo Liền Tay - Rinh Ngay Quà Tặng
 169. Thông báo event Thảo Dược Quý
 170. Event Thảo Dược Quý - Đợt 1 ngày 05/06/2014
 171. Event Thảo Dược Quý - Đợt 2 ngày 06/06/2014
 172. Event Thảo Dược Quý - Đợt 3 ngày 07/06/2014
 173. Kết quả event Thảo Dược Quý
 174. Thông báo event Ô Chữ Thần Bí
 175. Event Ô Chữ Thần Bí - Đợt 1 ngày 10/06/2014
 176. Event Ô Chữ Thần Bí - Đợt 2 ngày 11/06/2014
 177. Event Ô Chữ Thần Bí - Đợt 3 ngày 12/06/2014
 178. Kết quả event Ô Chữ Thần Bí
 179. Thông báo event Xếp Hình Nhé
 180. Event Xếp Hình Nhé - Đợt 1 ngày 15/06/2014
 181. Event Xếp Hình Nhé - Đợt 2 ngày 16/06/2014
 182. Kết quả event Xếp Hình Nhé
 183. Thông báo event Ngũ Hành Tương Khắc
 184. Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt 1 ngày 20/06/2014
 185. Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt 2 ngày 21/06/2014
 186. Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt 3 ngày 22/06/2014
 187. Kết quả event Ngũ Hành Tương Khắc
 188. Thông báo event Tìm Điểm Khác Biệt
 189. Event Tìm Điểm Khác Biệt - Đợt 1 ngày 27/06/2014
 190. Event Tìm Điểm Khác Biệt - Đợt 2 ngày 28/06/2014
 191. Thông báo event Thật Giả Bất Phân
 192. Event Thật Giả Bất Phân - Đợt 1 ngày 29/06/2014
 193. Kết quả event Tìm Điểm Khác Biệt
 194. Event Thật Giả Bất Phân - Đợt 2 ngày 30/06/2014
 195. Kết quả event Thật Giả Bất Phân
 196. Thông báo event Xếp Hình Nhé
 197. Event Xếp Hình Nhé - Đợt 1 ngày 04/07/2014
 198. Event Xếp Hình Nhé - Đợt 2 ngày 05/07/2014
 199. Kết quả event Xếp Hình Nhé
 200. Thông báo event Ngũ Hành Tương Khắc ( 08-09/07/2014 )
 201. Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt 1 ngày 08/07/2014
 202. Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt 2 ngày 09/07/2014
 203. Kết quả event Ngũ Hành Tương Khắc
 204. Thông báo event Thành Tựu Ngạo Kiếm
 205. Event Thành Tựu Ngạo Kiếm - Đợt 1 ngày 12/07/2014
 206. Event Thành Tựu Ngạo Kiếm - Đợt 2 ngày 13/07/2014
 207. Event Thành Tựu Ngạo Kiếm - Đợt 3 ngày 14/07/2014
 208. Kết quả event Thành Tựu Ngạo Kiếm
 209. Thông báo event Hãy Chọn Giá Đúng
 210. Event Hãy Chọn Giá Đúng - Đợt 1 ngày 17/07/2014
 211. Event Hãy Chọn Giá Đúng - Đợt 2 ngày 18/07/2014
 212. Event Hãy Chọn Giá Đúng - Đợt 3 ngày 19/07/2014
 213. Kết quả event Hãy Chọn Giá Đúng
 214. Thông báo event Danh Nhân Ngạo Kiếm
 215. Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt 1 ngày 21/07/2014
 216. Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt 2 ngày 22/07/2014
 217. Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt 3 ngày 23/07/2014
 218. Kết quả event Danh Nhân Ngạo Kiếm
 219. Thông báo event Tình Lữ Song Tu
 220. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 1 ngày 27/07/2014
 221. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 2 ngày 28/07/2014
 222. Kết quả event Tình Lữ Song Tu
 223. Thông báo event Ngũ Hành Tương Khắc ( 12/08 - 13/08 )
 224. Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt 1 ngày 12/08/2014
 225. Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt 2 ngày 13/08/2014
 226. Kết quả event Ngũ Hành Tương Khắc
 227. Thông báo event Xào Nấu Ô Chữ
 228. Event Xào Nấu Ô Chữ - Đợt 1 ngày 15/08/2014
 229. Event Xào Nấu Ô Chữ - Đợt 2 ngày 16/08/2014
 230. Event Xào Nấu Ô Chữ - Đợt 3 ngày 17/08/2014
 231. Kết quả event Xào Nấu Ô Chữ
 232. Sự kiện Táng Long Cốc - Có Tham Gia, Có Nhận Thưởng 20/08
 233. Thông Báo Event Thổ Địa
 234. Event Thổ Địa - Đợt 1 ngày 23/08/2014
 235. Event Thổ Địa - Đợt 2 ngày 24/08/2014
 236. Event Thổ Địa - Đơt 3 ngày 25/08/2014
 237. Kết quả event Thổ Địa
 238. Thông báo event Tình Lữ Song Tu
 239. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 1 ngày 27/08/2014
 240. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 2 ngày 28/08/2014
 241. Event Tình Lữ Song Tu - Đợt 3 ngày 29/08/2014
 242. Kết quả event Tình Lữ Song Tu
 243. Thông báo event Thanh Niên Năng Động
 244. Event Thanh Niên Năng Động - Đợt 1 ngày 03/09
 245. Event Thanh Niên Năng Động - Đợt 2 ngày 04/09/2014
 246. Event Thanh Niên Năng Động - Đợt 3 ngày 05/09/2014
 247. Kết quả event Thanh Niên Năng Động
 248. Thông báo event Chiến Trường Khốc Liệt
 249. Event Chiến Trường Khốc Liệt 08/09-11/09/2014
 250. Kết quả event Chiến Trường Khốc Liệt