PDA

View Full Version : vấn đề kick hoạt tài khoản testnguyễn việt hà
17-07-2013, 07:46 AM
Mình đã nhận đc 1 code test trên các trang thông tin, nhưng mà ko biết làm thế nào để kích hoạt tài khoản test để tham gia test game, ad có thế hướng dẫn cách kích hoạt TK đc k, thank!!!

Hà Hồng Dược
17-07-2013, 09:21 AM
Chào bạn tài khoản test này bao gồm ID đăng nhập và mật khẩu vào game bạn chỉ cần đăng nhập đúng thì có thể trải nghiệm game Ngạo Kiếm Vô Song trong thời gian Alpha Test.
Ví dụ:
ID: nkvs12345
pass: 45532