PDA

View Full Version : Phái nào có thể ngồi trên ngựa khi đánh quái?Người Nào Đó
17-07-2013, 07:29 PM
Mọi người cho em hỏi phái nào có thể ngồi trên ngựa khi đánh quái vậy?
Em xin cảm ơn :11:

zThienHaiz
17-07-2013, 07:31 PM
chân thành báo cho bạn 1 tin rất vui và nóng . đó 9 là ko có phái nào đánh trên ngựa nhé :)

Alex
17-07-2013, 08:14 PM
chân thành báo cho bạn 1 tin rất vui và nóng . đó 9 là ko có phái nào đánh trên ngựa nhé :)

Câu này chuẩn rồi khỏi cần chỉnh nửa :D

MưaCôĐơn
17-07-2013, 08:17 PM
mình cũng thấy tiếc vì trc giờ vẫn thích có phái vừa cưỡi ngựa vừa đánh nhưng k có :)

duyanh890
17-07-2013, 09:26 PM
nếu mà cưỡi đánh hoặc pk thì mấy phái kia hơi thiệt nên tất cả đều xuống đánh cho chắc :D

Trà Dạo
17-07-2013, 09:54 PM
nếu mà cưỡi đánh hoặc pk thì mấy phái kia hơi thiệt nên tất cả đều xuống đánh cho chắc :D

9 cmn xác, để cân bằng ko ai lên ngựa PK, NKVS là 1 game cân bằng tau thích mày hãy về đội của tau =))

Mạc Phi Vũ
17-07-2013, 09:56 PM
phái đánh trên ngựa được, phái thì không được thì sao có thể. Cho nên không ai đánh trên ngựa được cho công bằng

Hồng Thất Thủ
17-07-2013, 10:11 PM
Phái thứ 11 chưa nghĩ ra tên! Phái này sẽ ngồi trên ngựa đánh quái. Dự đoán là môn phái có tên: Admin:he:

duyanh890
18-07-2013, 02:26 PM
game NKVS là game công bằng cho tất cả các phái
Như vậy cho chắc ăn, chứ phái này xuống ngựa đánh đc , mà phái kia trên ngựa đánh thì k được

Hoàng Dược Sư
19-07-2013, 08:20 AM
phái đánh trên ngựa là phái Thượng Mã Phong

Alpenliebe
19-07-2013, 11:15 AM
game NKVS là game công bằng cho tất cả các phái
Như vậy cho chắc ăn, chứ phái này xuống ngựa đánh đc , mà phái kia trên ngựa đánh thì k được

câu trên thì chưa chắc nhé bồ tèo :38: còn việc đánh trên ngựa ư :) thôi xuống đất đánh cho lành !

Kunlove
19-07-2013, 12:06 PM
lẽ ra ngũ độc phải đánh được trên ngựa chứ

Alpenliebe
19-07-2013, 01:48 PM
lẽ ra ngũ độc phải đánh được trên ngựa chứ


game này đâu có phái ngũ độc :)

Testgame
20-07-2013, 12:17 AM
ca? 10 phai' đều ngồi trên ngựa oánh được hết có điều con ngựa đó hơi hiếm =))))))))