PDA

View Full Version : Lỗi khi làm nhiệm vụNGân Hồn
17-07-2013, 09:01 PM
Mình bị lỗi khi lại NPC này giao n/v thì nó lại lặp đi lặp lại cái đoạn này, ko nhận đc đồ và exp.

http://i1333.photobucket.com/albums/w622/kuuni-chan/untitled_zpscbc241ab.jpg

Mong ad vào xem giúp mình !

Mạc Phi Vũ
17-07-2013, 10:08 PM
Mình bị lỗi khi lại NPC này giao n/v thì nó lại lặp đi lặp lại cái đoạn này, ko nhận đc đồ và exp.

http://i1333.photobucket.com/albums/w622/kuuni-chan/untitled_zpscbc241ab.jpg

Mong ad vào xem giúp mình !

vật phẩm nhận được khi trả nhiệm vụ là 2, trong khi hành nang của bạn chỉ có 1 ô trống thì sao trả được?

NGân Hồn
17-07-2013, 10:22 PM
vật phẩm nhận được khi trả nhiệm vụ là 2, trong khi hành nang của bạn chỉ có 1 ô trống thì sao trả được?

Cảm ơn bạn, thì ra lỗi ở do mình