PDA

View Full Version : Những clip ngắn giới thiệu skill 10 pháiKhện Băng
17-07-2013, 11:32 PM
Vòng vòng hồi cũng tìm được nó .. tuy ngắn nhưng cũng phần nào cho ace thấy cái đẹp ở mỗi phái ...
Link đây : http://xy.ixinyou.com/zt/menpai/emei.html
:66::66::66::66:

Lã Phụng Tiên
18-07-2013, 02:59 AM
cám ơn bạn nhé , mình đang muốn xem skill các phái ^^

Laxus
01-11-2013, 10:41 AM
:brick::brick::brick::brick::brick:

Hoàng Phi
01-11-2013, 01:58 PM
cám ơn bạn nhé , mình đang muốn xem skill các phái ^^

qdxmbs
01-11-2013, 02:18 PM
:brick::brick::brick::brick::shot:

ELnino09
01-11-2013, 05:32 PM
cám ơn bạn nhiều nhé:byebye::byebye::byebye: