PDA

View Full Version : Hình ảnh đẹp trong game NKVSduyanh890
18-07-2013, 01:31 PM
http://xy.ixinyou.com/uploads/130527/11-13052G34R43R.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/130527/11-13052G34R43R.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/130527/11-13052G31619317.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/130527/11-13052G31619317.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201ZS9496.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201ZS9496.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201Z510943.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201Z510943.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201U3293K.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201U3293K.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201U955263.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201U955263.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201U955263.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201U955263.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-120920162300L1.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-120920162300L1.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-120920162PO45.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-120920162PO45.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201A543140.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201A543140.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201AF1515.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201AF1515.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201G11M00.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201G11M00.jpg)

http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201G544U7.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201G544U7.jpg)
http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201G615H2.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201G615H2.jpg)http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201GFA23.jpg (http://xy.ixinyou.com/uploads/120920/11-1209201GFA23.jpg)

Lâm Tiên Nhi
23-07-2013, 11:41 PM
Công nhận game Ngạo Kiếm Vô Song đồ họa đẹp mà cũng dễ chơi nữa !Ảnh rất là đẹp !

Pha Lê
01-08-2013, 01:27 AM
Nhìn tấm này mê quá đi trừi ui >.< http://xy.ixinyou.com/uploads/130527/11-13052G31619317.jpg

Phan Kim Lyn
19-08-2013, 07:38 PM
á á bạn ơi hình 2,8,11 ở đâu vậyhttp://1-ps.googleusercontent.com/h/emo.s2u.vn/YokieGirl/emo.s2u.vn_049.gif.pagespeed.ce.G2ZRlgXejo.gif

Kình Thiên Ngạo Thế
23-08-2013, 08:40 AM
các bạn cho mình hỏi cách post hình với !

HoangAnh
27-08-2013, 09:40 AM
tấm đầu tiên đẹp nhất ^^

Kiều Xink
31-08-2013, 02:38 PM
Tấm 2 đẹp nhất :x ở map nào thế nhỉ :))

Thông Có hạn
01-11-2013, 01:44 PM
đẹp nhỉ spammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Lãng Tử Kee
05-11-2013, 07:59 PM
cảnh đẹp , game chiêu thức cũng đẹp nói chung đẹp toàn diện về game :kiss:

ThiênThầnNo2
05-11-2013, 09:19 PM
cho hỏi địa chỉ hình số 2 đê :D

Tiếu Ngạo Giang Hồ
05-11-2013, 09:28 PM
ở map tân thủ đóa pạn ... ^_^ ...