PDA

View Full Version : hình ảnh ngày test cuối cùng của anh em tộc Vô SongChiếnThần
18-07-2013, 02:15 PM
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/07/18/14/09/870834783_1975911211_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/thinhvui333/870834783)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/07/18/14/10/870834968_724102763_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/thinhvui333/870834968)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/07/18/14/09/870834588_1000593940_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/thinhvui333/870834588)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/07/18/14/10/870835294_2060456443_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/thinhvui333/870835294)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2013/07/18/14/10/870835266_235689088_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/thinhvui333/870835266)

Erich
19-07-2013, 08:57 AM
ảnh nhỏ quá. @@. Hy vọng OP dc 1 slot vào bang. :3

Lâm Tiên Nhi
23-07-2013, 09:07 PM
Sắp test lần 2 rồi, anh em lại vào cày cuốc và lập tộc thôi !