PDA

View Full Version : Cho mình hỏi tí ạ !!!Bo Hummel
18-07-2013, 03:12 PM
Hết Alpha Test là nó ra close beta vậy nhân vật của mình cũng mất là phải luyện lại từ đầu hả ? :24::24::24:

Ngạo
18-07-2013, 03:24 PM
Hết Alpha Test sẽ reset nhân vật nhé bạn. Còn thời gian Close Beta thì hiện tại chưa được công bố.

ChiếnThần
18-07-2013, 03:24 PM
tất nhiên rồi .................

mod ơi cho hỏi Close Beta có RS ko

duyanh890
18-07-2013, 03:31 PM
Hiện tại vẫn chưa công bố bạn nhé. Khi nào có bên mình sẽ thông báo cho các bạn
Thân!

Laxus
01-11-2013, 10:46 AM
:brick::brick::brick::brick::brick::brick::brick:

KoTu
01-11-2013, 01:47 PM
:aboom::sad::sexy::what::mad::haha:

Hoàng Phi
01-11-2013, 01:53 PM
:sosad::haha::byebye: tất nhiên rồi

độc cô cầu vượt
02-11-2013, 10:02 PM
:cry::sogood::confuse::adore::ops::oh::go::dreamin g::look_down::nose::stick:

Anh Khoa
03-11-2013, 10:11 AM
:confuse::look_down::dreaming::adore::hellboy:

JOCK
03-11-2013, 11:39 AM
Hiện tại vẫn chưa công bố bạn nhé. Khi nào có bên mình sẽ thông báo cho các bạn

Oni chan
03-11-2013, 11:51 AM
khi nào có thì sẻ công bố thôi lo j

LucyTran
05-11-2013, 03:51 PM
tất nhiên là reset rồi :boss: :)) này thì 30 kí tự

CaoMinh
07-11-2013, 12:24 PM
?????????????????????????????????????????

HaPe
07-11-2013, 12:30 PM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Súpghẹ
07-11-2013, 12:55 PM
:hellboy::boss::cry::rap::go::adore: