PDA

View Full Version : vấn đề tuyển người vào gia tộcTuMa_VoTjnh
18-07-2013, 06:09 PM
cho em hỏi tuyển người vào gia tộc phải đến cạnh người đó thì mới tuyển được ah
chát mật hay nói chuyện trên kênh TG e thử tuyển người mà không tuyển được

Jenny
18-07-2013, 07:37 PM
Cái này mình không rành lắm, vì không phải là tộc trưởng. Nhưng mình được mời vào tộc khi mình không ở gần tộc trưởng. Chỉ khi nào lập tộc mới cần pt 3 hay 4 người 5x thôi. Khi bạn tuyển người không được thì nó có báo gì ko?

TuMa_VoTjnh
18-07-2013, 07:47 PM
ah, phải kết HH trước đã rùi mới tiến hành mời vào gia tộc ở trang hảo hữu, game mới ra nên cũng còn nhiều cái để tìm hiểu