PDA

View Full Version : Báo lỗi hiển thị hình ảnh vật phẩmKhện Băng
20-07-2013, 02:49 PM
Chào các Ad khi test , mình thấy có 1 lỗi khá khó chịu đó là Khi xem thông tin người chơi khác thì vật phẩm trong hành trang mình ưa bị hiển thị thành 1 trong số các trang bị của người đó . Mong Ad báo vs NPH khắc phục

Jenny
20-07-2013, 02:54 PM
Cảm ơn bạn đã thông báo, đã note báo lỗi của bạn!

New Day
21-07-2013, 08:02 AM
Chào các Ad khi test , mình thấy có 1 lỗi khá khó chịu đó là Khi xem thông tin người chơi khác thì vật phẩm trong hành trang mình ưa bị hiển thị thành 1 trong số các trang bị của người đó . Mong Ad báo vs NPH khắc phục

Hình như chỉ có bạn bị, trường hợp này xảy ra do cấu hình máy quá yếu!!!