PDA

View Full Version : Lỗi khi chạy setup game !!!Tiễu Tiễu
26-07-2013, 01:51 PM
Mình tãi game về , xong chạy setup thì bị treo máy , màn hình mất hết chĩ còn nền desktop là thế nào !
Mọi ng` giúp với nhé !!!