PDA

View Full Version : Báo lỗi: Bị đứng game, đứng máy và bị roll back ?Gameinlive
26-07-2013, 02:33 PM
Lên cấp 10 vào gia nhập môn phái Côn Luân, đang đánh đến đợt 2 thì máy bị đứng phải reset sau đó vào lại thì thấy lại đứng ở vị trí Tiểu Mộc để gia nhập Môn Phái. Vậy là phải làm lại ngay bước này.
Thời gian gặp sự cố: khoảng 14h 20 ngày 26 tháng 07
Đang test sẽ báo lỗi nếu gặp phải

Nhân vật: TenToiLaVay

Ngạo
26-07-2013, 02:38 PM
Khi bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ ở Ly Ưu Đảo, sau đó máy bạn bị khởi động lại dẫn đến việc nhiệm vụ sẽ phải làm lại từ đầu. Đây là cấu trúc của game nhé bạn.

Gameinlive
26-07-2013, 02:55 PM
Ờ, cám ơn. Giờ hiện tại hết bị. Để xem tiếp thế nào

duyanh890
26-07-2013, 03:11 PM
Ờ, cám ơn. Giờ hiện tại hết bị. Để xem tiếp thế nào

Vâng chúc bạn chơi game vui vẻ