PDA

View Full Version : Giá thương thành quá cao.QuáchTy
26-07-2013, 02:39 PM
Sao mình và đám bạn đang chơi ngồi tính mãi vẩn ko hiểu giá cả trong thương thành quá cao. hay tụi mình tính nhầm vậy?

Ngạo
26-07-2013, 04:04 PM
Bạn vui lòng chú ý tỉ lệ nạp vàng nhé:


Tỉ lệ đổi giữa: VND và Đĩnh là: 100 VND = 1 Đĩnh
Tỉ lệ đổi giữa: Đĩnh và "Phiếu điểm": 1 Đĩnh = 3 "Phiếu điểm"
Tỉ lệ đổi giữa: "Phiếu điểm" và Vàng: 1 "Phiếu điểm" = 1 Vàng

SuzymissA
26-07-2013, 04:12 PM
100VND =3 vàng , AHL = 1000V => muốn mua VIP 34k 1 tuần :oh: