PDA

View Full Version : Xin tổng kết: Các bạn nào test Phái nào thì cho xin bảng skill nha. Bảng skill trong game đó chứ không phải như trên trang chủGameinlive
26-07-2013, 04:24 PM
Mình là mình muốn xin và xem như tổng hợp cho tất cả các bạn khác muốn tham khảo để vào OPEN cho tốt hơn.

Mấy cái thuộc tính của Skill đó, trên trang chủ chỉ nói chung chung không ghi chi tiết. Còn trong game phải luyện được skill đó mới thích chi tiết như hệ số dame, thời gian, tốn mana...

Cám ơn sự chia sẽ !

Leynet
26-07-2013, 05:55 PM
1 số bảng skill của từng môn phái đã dc up trên diễn đàn trong thập đại môn phái rồi đó
Thiếu Lâm: http://diendan.duo.vn/threads/1500490-tong-hop-ky-nang-mon-phai-thieu-lam?goto=newpost
Thiên Vương: http://diendan.duo.vn/threads/1500524-tong-hop-bang-ky-nang-cua-thien-vuong?goto=newpost
Tiêu Dao: http://diendan.duo.vn/threads/1500534-tron-bo-ky-nang-cua-mon-phai-tieu-dao
Hoa Sơn: http://diendan.duo.vn/threads/1500551-bang-ky-nang-cua-mon-phai-hoa-son?goto=newpost
Nga My: http://diendan.duo.vn/threads/1500559-bang-ky-nang-mon-phai-nga-mi
Đào Hoa: http://diendan.duo.vn/threads/1500568-bang-ky-nang-cua-dao-hoa-dao
hơ hơ mệt ùi còn lại bạn tự kiếm nhé :D

Gameinlive
26-07-2013, 09:57 PM
1 số bảng skill của từng môn phái đã dc up trên diễn đàn trong thập đại môn phái rồi đó
Thiếu Lâm: http://diendan.duo.vn/threads/1500490-tong-hop-ky-nang-mon-phai-thieu-lam?goto=newpost
Thiên Vương: http://diendan.duo.vn/threads/1500524-tong-hop-bang-ky-nang-cua-thien-vuong?goto=newpost
Tiêu Dao: http://diendan.duo.vn/threads/1500534-tron-bo-ky-nang-cua-mon-phai-tieu-dao
Hoa Sơn: http://diendan.duo.vn/threads/1500551-bang-ky-nang-cua-mon-phai-hoa-son?goto=newpost
Nga My: http://diendan.duo.vn/threads/1500559-bang-ky-nang-mon-phai-nga-mi
Đào Hoa: http://diendan.duo.vn/threads/1500568-bang-ky-nang-cua-dao-hoa-dao
hơ hơ mệt ùi còn lại bạn tự kiếm nhé :D

Mình biết thế nào cũng trả lời thế này nên nhấn mạnh rồi: BẢNG SKILL TRONG GAME CHỨ KHÔNG PHẢI NHƯ TRÊN TRANG CHỦ Trong game chi tiết hơn về các thông số như dame, thời gian, tốn mana... ?