PDA

View Full Version : Góp ý thêm cho game!!ĐanTrường
26-07-2013, 04:54 PM
Mình nghĩ game nên thêm chức năng nhặt đồ + lọc đồ cho game để anh em còn train kiếm chác chứ.