PDA

View Full Version : Tại sao tôi bị cấm nói tất cả các kênh trong game why ! cần câu trả lời !NiNaNiNo
26-07-2013, 04:57 PM
:waaaht::waaaht::waaaht::waaaht::waaaht:

Ngạo
26-07-2013, 06:38 PM
Trường hợp này là do bạn sử dụng ngôn từ khiếm nhã trên kênh thế giới nhiều lần. BQT đã khóa cảnh cáo bạn 1 ngày.
Thân!