PDA

View Full Version : Nên thêm nhặt đồ vào auto??ĐanTrường
26-07-2013, 04:59 PM
MÌNH MẮC ĐI LÀM NHÌU KO CÓ NHÌU THƠI GIAN MUỐN CẮM MÁY TRAIN NHÌU NGƯỜI CŨNG VẬY MONG NHP THÊM NHẶT ĐỒ VÀO AUTO ĐỂ MỌI NGƯỜI TRAIN DỄ DÀNG HƠN:sogood:

SatThu76
27-07-2013, 03:55 AM
train có rớt đồ đâu mà nhặt với chả ko:sogood:

Leynet
27-07-2013, 12:04 PM
thực ra nếu bạn auto train 1 mình và chú ý ( dễ nhấtkhi đánh boss thủ lĩnh) thì sẽ thấy đồ rớt ra và auto sẽ tự nhặt. khi trong pt đồ sẽ tự phân chia và rớt trực tiếp vào hành trang. chứ bạn thử nghĩ khi đánh boss thủ lĩnh xog nếu ko có chức năng nhặt đồ trong auto thì sao đốt lửa trại :D