PDA

View Full Version : không vào được gamekimga
27-07-2013, 02:33 PM
Các pro cho minh hoi sao đăng ký tài khoản song vẫn không vô được game vậy

duyanh890
27-07-2013, 02:41 PM
Chào bạn
Khi bạn đăng ký tài khoản xong, bạn vào đây để làm theo hướng dẫn để vào game nhé
http://nkvs.vn/news/tin-tuc/luu-y-khi-dang-ky-tai-khoan.html