PDA

View Full Version : vấn đề đăng nhập. mod giúp với !!!!!Vô Thường
27-07-2013, 02:41 PM
cho mình hỏi giai đoạn test này những tài khoản nào thì đăng nhập được vào game. mình đã tạo tài khoàn và kích hoạt thành công ở email mà sao vẫn không đăng nhập được.

Độc Cô Phong
27-07-2013, 03:10 PM
cho mình hỏi giai đoạn test này những tài khoản nào thì đăng nhập được vào game. mình đã tạo tài khoàn và kích hoạt thành công ở email mà sao vẫn không đăng nhập được.

Chào bạn!
bạn vui lòng xem kỹ hướng dẫn tại đây (http://nkvs.vn/news/tin-tuc/luu-y-khi-dang-ky-tai-khoan.html) để có thể tham gia Game nhé.
Thân

Linh Trang
27-07-2013, 03:24 PM
cho mình hỏi giai đoạn test này những tài khoản nào thì đăng nhập được vào game. mình đã tạo tài khoàn và kích hoạt thành công ở email mà sao vẫn không đăng nhập được.


Tạo cái pas game trên trang id nữa rồi vào game =.=