PDA

View Full Version : Vấn đề tỉ thíHero
27-07-2013, 05:10 PM
Theo mình thì vấn đề tỉ thí nên sửa lại từ lúc tỉ thí bơm được máu thành không bơm được máu. Như vậy sẽ thể hiện được trình pk hay hơn, đây là chút góp ý của mình khi test game.

Leynet
28-07-2013, 06:37 AM
Tỷ thí ko bơm dc máu thì NM có lợi thế quá lớn nếu cứ chơi trò câu máu hit and run :sogood: