PDA

View Full Version : Lỗi bị mất kết nối máy chủ khi auto ( làm nv thì không sao )NgạoThiên
27-07-2013, 07:35 PM
sao đang chơi bt mà bị mất kết nối máy chủ vậy.cắm acc đi ngủ tẹo dậy đã bị bật.khi làm nhiệm vụ thì không sao cứ auto một lúc là bị bật