PDA

View Full Version : lỗi màn hình xanhnamphi
27-07-2013, 08:03 PM
vừa chơi game vừa xem phim anime trên web tự nhiên bị lỗi

duyanh890
27-07-2013, 08:31 PM
Do quá trình bạn chạy nhiều ứng dụng quá nên CPU không xử lý nổi nên bị màn hình xanh
Mình cũng hay bị vậy
Bạn nên dùng phần mềm làm mát CPU và mở ít phần mềm khi chơi NKVS nhé

DoanNhat
27-07-2013, 08:34 PM
Ram ông nhiu, nếu ram ít thì hạn chế mở nhìu chương trình thui . Vừa mở games + mở film lag fai rùi. Bị lỗi màn hình xanh hoài là hại máy lắm đó :)