PDA

View Full Version : nv thương thànhTestgame
28-07-2013, 08:44 AM
quest thì cho 40 cai nv 1 ngay` mới làm đến cái nv thứ 2 tìm 2 cái tín vật tinh anh rơi ra từ quái tính anh mà train cả đêm ko ra nổi 2 cái là sao ! nph định cho 40 cái nv thương hội ko bao giờ làm được a` ! góp ý kiến nhỏ cho nph :hellboy:

nguyen duc hau
29-07-2013, 12:03 AM
uhwm cũng khó lắm t train 2 ngày mới rớt cái đó

Mã Văn Tài
29-07-2013, 06:29 AM
đây nhận đc cái toàn lấy Lệnh Bài đây chắc fai vào chiến trường mới lấy đc như Kiêm Thế.

còn cái của Tinh Anh thì đêm qua cắm đc 1 cái. test trước cũng căm nhưng ko đc cái nào cả bản.