PDA

View Full Version : [HELP] Lỗi cài đặt, ai giúp vớiWIND
28-07-2013, 12:43 PM
http://i0.upanh.com/2013/0728/05//56973105.untitled.jpg
ai giúp với

Baby nice
28-07-2013, 01:37 PM
Trường hợp này là do trong quá trình download, bạn có tạm dừng, hoặc do mạng không ổn định dẫn đến file cài đặt bị thiếu.
Bạn vui lòng kiểm tra lại mạng và tải lại nhé.