PDA

View Full Version : Lỗi khảm nạm hay là lỗi font chữ viết saiLaughingCa
28-07-2013, 03:27 PM
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2013/07/28/15/24/882161896_1592035864.jpg


check hộ cái ^^!