PDA

View Full Version : [Hướng Dẫn] Tìm Hành Cước Thương Nhân (HCTN)xKunLovex
28-07-2013, 06:19 PM
Nhiều bạn vẫn không biết cách tìm HCTN ở đâu .
Sau đây là cách tìm HCTN :
http://i8.upanh.com/2013/0728/11//56977325.huongdannkvs.bmp (http://upanh.com/view/?id=dvp62q8oedr)

B1: Bấm vào chữ SK
B2: Chọn thông tin mới nhất
B3: Bấm vào thông tin HCTN
B4: Chọn tìm đường ở các thành, thành nào mình ở gần nhất thì chọn thành đó.

Pha Lê
31-07-2013, 02:04 PM
các bạn chăm theo dõi hctn sẽ có cơ hội mua nhiều món đồ với giá rẻ bất ngờ :sogood: