PDA

View Full Version : Giúp với!ntvtnmt
28-07-2013, 07:00 PM
Khi mình đăng nhập vào game hiện lên dòng chữ "Nghiệm chứng tài khoản thất bại. Error :116". Cái này giải quyết sao ạ?

Baby nice
28-07-2013, 07:13 PM
Bạn vui lòng tạo mật khẩu game và đăng nhập bằng mật khẩu game
Bạn có thể xem hướng dẫn tại đây: http://nkvs.vn/news/tin-tuc/luu-y-khi-dang-ky-tai-khoan.html