PDA

View Full Version : Lổi hiển thị chữkhongbiet
29-07-2013, 02:07 PM
vào trong game là không thấy chữ nào hết là sao vậy,hỏi thì chẳng ai trả lời,đã cài full font,dx9,driver man hinh ok,vay ma vẫn không thấy chữ gì ,chá quá,có cách nào không đây
http://i2.upanh.com/2013/0729/07//56985392.nk.jpg (http://upanh.com/view/?id=5vp50uafdli)