PDA

View Full Version : không tạo nhân vật đượcbaochuongsone
30-07-2013, 08:58 AM
tình hình là tạo nhân vật không được, treo thế này cả tiếng rồi mà vẫn chưa tạo được
http://i.imgur.com/CJB18Fc.jpg

KaidouJin
30-07-2013, 09:07 AM
tình hình là tạo nhân vật không được, treo thế này cả tiếng rồi mà vẫn chưa tạo được
http://i.imgur.com/CJB18Fc.jpg
bạn thử tắt và chạy lại Autoupdate rồi Đặt tên khác xem,có thể trong lúc tạo đường truyền các tí vấn về trục trặc nên bị thế:sad:

baochuongsone
30-07-2013, 09:14 AM
bạn thử tắt và chạy lại Autoupdate rồi Đặt tên khác xem,có thể trong lúc tạo đường truyền các tí vấn về trục trặc nên bị thế:sad:
thanks nhiều, đã tạo được rồi, do tên :D