PDA

View Full Version : Lỗi sự kiện [ Tải game nhanh nhận thưởng lớn]donghaiuylong9990
30-07-2013, 11:26 AM
Lỗi sự kiện [ Tải game nhanh nhận thưởng lớn] BTC xin lại dùm tôi đã có 3 acc trong sự kiện đạt yêu cầu nhưng hiện nay , Chỉ có 1 tài khoản Duo là donghaiuylong9990 nhận được code vip alpha test còn 2 tài khoản donghaiuylong9991 và donghaiuylong9993 không được code alpha test có phải BTC đã nhầm 3 tài khoản là 1 tài khoản