PDA

View Full Version : Lỗi Has Stopped WorkingTony Béo
30-07-2013, 12:23 PM
BQT vào fix lại cái lỗi này đi.Map mới nào vào cũng đều bị.Ức chế khi tham gia sự kiện lắm.