PDA

View Full Version : Chu Du thế này thì Khổng Minh nỡ lòng giết saoLeynet
30-07-2013, 07:26 PM
http://i246.photobucket.com/albums/gg94/vakyrier1402/ChuDu_zpsef9876f9.jpg (http://s246.photobucket.com/user/vakyrier1402/media/ChuDu_zpsef9876f9.jpg.html)

Chu Du thế này dc gọi là Mỹ Nam Tử ( trong truyện Tam Quốc Chí ) hay mới đi thái lan về vậy ......

New Day
31-07-2013, 08:23 AM
Nhiệm vụ lv mấy đây bạn??? Chơi hồi Alpha Test 1 thì đọc kĩ nhưng Alpha Test 2 thì cứ bấm lia lịa nên không nhớ rõ

Leynet
31-07-2013, 02:31 PM
NV lv 68 69 đó bạn .................................

Pha Lê
01-08-2013, 01:18 AM
k giết mà đc à :)) k giết chắc nghỉ game ngồi ôm em đó ngắm =))