PDA

View Full Version : Lỗi nhiệm vụ Truy nãpolapipi
31-07-2013, 02:40 AM
Mình nhận nv truy nã, nhưng k hiện lên trên trang nhiệm vụ, cả team nhận được chỉ dẫn, tìm ra được đúng con cường đạo, nhưng nhấp vào chọn trừ hại cho dân thì không có gì xảy ra cả, dù cả team đều có mặt đông đủ. Nhiệm vụ k hiện lên trên trang nhiệm vụ, giờ cả team mình làm k được mà hủy cũng không được lun. Không nhận được nhiệm vụ truy nã nữa :tire:

duyanh890
31-07-2013, 08:06 AM
Theo mình biết khi nhận nhiệm vụ truy nã tổ đội, có 3 người sẽ nhận được 1 bản đồ để hướng dẫn tới chỗ Cường Đạo mà, nó nằm trong hành trang của các bạn.
1 cái là hướng dẫn hướng của boss
2 là bản đồ map nào đó
3 là tên boss cần truy nã