PDA

View Full Version : Các tân nhân vương báo danh nào :DNghia CK
31-07-2013, 10:36 AM
http://i110.photobucket.com/albums/n103/bocc14/123_zps3efecd5a.jpg

MắtBuồn
31-07-2013, 10:43 AM
Lữ Bố Báo Danh kaka !!

NhatVietNam
31-07-2013, 07:10 PM
[QUOTE=MắtBuồn;1506273]Lữ Bố Báo Danh kaka
lữ bố cái bang đây sao!

Pha Lê
01-08-2013, 01:20 AM
hí hí... mình cũng đua đòi báo danh :P
PhaLê♥Bin nhé...