PDA

View Full Version : Help! Sự kiện "có tải có quà"Tarino
01-08-2013, 03:04 PM
http://i5.upanh.com/2013/0801/08//57025310.8zpycgtcur111.jpg (http://upanh.com/view/?id=8vp8cb1t7la)
Làm sao để có thể nhận được code vậy Ad .
Xin hãy giúp em.
Thank.

Pha Lê
09-08-2013, 12:21 AM
sau khi nhận được code bạn kéo lên phía trên, tìm phần kết quả...
Ấn vào phần nhận kết quả để nhận code.
Copy code rồi vào game, tìm đến đại sứ sự kiện ở biện kinh, điền code và nhận quà nhé...