PDA

View Full Version : Về phần đăng nhậpGameinlive
02-08-2013, 10:49 AM
!. Không thấy cái banner để click
2. Tuy đã chọn nhớ mật khẩu nhưng mỗi lần vào là phải điền lại

Hết ...

Naive Guy
02-08-2013, 11:17 AM
1. Lỗi này do Trình duyêt internet explorer , bạn vui lòng cập nhật lên IE 7 và có cài đặt flash.
2. Chúng tôi đã gửi lỗi cho BQT xử lí.

Cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn.

duyanh890
02-08-2013, 01:36 PM
Lỗi này do bạn chưa update IE và flash lên bản mới nhất. Và banner tải nhận quà ở trang 2 bạn nhé