PDA

View Full Version : người liên hệ lưu ly đảo là ai ạKTFanni
03-08-2013, 05:37 AM
Mọi người cho mình hỏi người liên hệ Ưu ly đảo là ai ạ.. ở đâu mình tìm hoài không thấy.. kể cả về Ưu Ly đảo rồi cũng hok có zì..Ai biết thì giúp mình với xin cảm ơn ạ

duyanh890
03-08-2013, 08:47 AM
Người liên hệ Thương hội Ly ưu đảo nằm ở trong phụ bản Ly Ưu Đảo (Ngay ở cửa vào) Bạn cần đi theo dạng Hỗ trợ bí cảnh để vào bí cảnh cấp 20.
Ngoài ra, bạn cần xem lại là Ly ưu đảo hay Lạc diệp cốc nhé. Nếu là Lạc diệp cốc thì bạn phải đi bí cảnh cấp 40