PDA

View Full Version : Vấn đề về Tu Luyện ChâuVô Ngã
03-08-2013, 09:46 AM
mình để ý từ đầu thấy khi mở tu luyện châu ghi là 0,5 giờ x3 nhưng thực tế chỉ nhận x3 được 15p là hết . Đề nghị admin coi lại

Ngạo
03-08-2013, 12:29 PM
Thời gian 0,5 giờ là thời gian tối đa để bạn sử dụng hết sô kinh nghiệm đó nhé. Còn lại, số kinh nghiệm sẽ hết tùy vào bạn train nhanh hay chậm, có thể hết sớm trước 0,5 giờ.