PDA

View Full Version : Cho đến bây giờ tôi vào phần để thấy Banner Click Có Quà vẫn chẳng thấy cái banner đâu cả ?Gameinlive
03-08-2013, 01:56 PM
Đã nhiều lần click vào file chạy game hiện ra cái phần kiểm tra version thì có khung quảng cáo 1 2 3 4 nhưng chổ này không có gì cả, chỉ chạy số 1 2 3 4 rồi thôi và cái banner như trên trang chủ giới thiệu cũng không thây đâu. Có phải cần UPADATE cái gì không NPH ?

Version hiện tại tui thấy là : vn.20.2

Baby nice
03-08-2013, 05:19 PM
Bạn vui lòng cập nhật trình duyệt Internet Explorer lên phiên bản cao hơn và cập nhật flash mới nhất cho trình duyệt.