PDA

View Full Version : ai biết chỉ mình với!!! Lệnh bài anh hùng lệnh để trở thành VIPClicks
03-08-2013, 03:03 PM
ngay lúc mở test len lv 79,mình thoát ra vô lại thì nhân vật len 70,nhưng mình lại bị mất VIP,người ta thì vẫn còn mà mình bị mất,làm nhiệm vụ thương hội đòi hỏi phải có VIp,nhận Phúc lợi mình đều mất..
Tài khoản của mình : clicks
Tên nhân vật : HoaDiCung
Phái Võ Đang, level 72
Mong admin hay bạn nào biết chỉ mình với....cảm ơn

Baby nice
03-08-2013, 05:09 PM
Thời hạn VIP 7 ngày của bạn đã hết, bạn vui lòng vào Trân Bảo Các để mua vật phẩm Anh Hùng Lệnh. Mỗi vật phẩm Anh Hùng Lệnh đều có giá trị và thời gian tương ứng.