PDA

View Full Version : đổi vàng sang vàng khóaKha Thy
03-08-2013, 04:06 PM
mọi người có thể chỉ mỉnh đổi vàng do mình nạp thẻ sang vàng khóa được không, mình nghe nói đổi 1000 vàng sẽ được 5000 vàng khóa đúng không, nếu mình có 600 vàng thì có đổi đc sang vàng khóa không hay là phải đủ 1000 vàng mới đổi đc...cám ơn mọi người nhiều:dribble:

Baby nice
03-08-2013, 04:51 PM
Khi bạn hết vàng khóa mà bạn vẫn còn vàng không khóa, thì bạn có thể vào trân mua một vật phẩm bất kỳ bằng vàng khóa, hệ thống sẽ tự động đổi cho bạn 1000 vàng không khóa thành 5000 vàng khóa. Hiện tại mỗi tuần bạn chỉ có thể đổi được một lần. Phải đủ 1000 vàng mới đổi được nhé bạn