PDA

View Full Version : góp ý về chiến trường 7xnguyen duc hau
07-08-2013, 02:17 PM
giai đoạn anphal test mình chơi ở CT rất là lag để chế độ toàn bộ không tài nào chơi nổi.chắc do số người trong chiến trường quá đông.mong NPP khắc phục khi ra bản CB. để nuột hơn khi pk.

duyanh890
07-08-2013, 03:00 PM
Máy mình core i3 ram 4gb vẫn chơi tốt không lag bạn ah, chắc do máy bạn hơi yếu
Bạn có thể vào cài đặt rồi cho ẩn người chơi cũng giảm độ lag hơn đó bạn