PDA

View Full Version : Thắc mắc về quà thăng cấp 79 !!ksdevils
10-08-2013, 11:03 AM
các acc lên cấp 79 cuối giai đoạn AT2 có được quà j không vậy ?????

Ngạo
10-08-2013, 04:11 PM
BQT sẽ có thông báo trên trang chủ về vấn đề này. Bạn vui lòng đợi thêm nhé!
Thân!