PDA

View Full Version : [Sự Kiện] Đua Top lãnh thổĐộc Cô Phong
10-08-2013, 11:20 AM
http://nkvs.vn/static/uploads/closed_beta/banner/500x150_duatoplanhtho.jpg

Những trận đánh kinh thiên động địa, những pha xử lý điêu luyện đến khó tin. Nơi thể hiện tinh thần đồng đội, đoàn kết chung một lòng cao nhất. Không gì khác hơn đó chính là “Lãnh Thổ Chiến”. Các bang hội có thể thông qua Lãnh Thổ Chiến chiếm lĩnh thành trì, cùng huynh đệ mình nỗ lực chiến đấu gây dựng bá nghiệp, chỉ điểm giang sơn. Chiếm được lãnh thổ, công thành danh toại, lại còn được rất nhiều phần thưởng quý giá của BTQ Ngạo Kiếm Vô Song há đâu còn là mộng tưởng
http://nkvs.vn/static/uploads/1.png Thời gian


Thời gian bắt đầu: 18h ngày 19/08/2013
Thời gian kết thúc: 00h00 ngày 11/09/2013

http://nkvs.vn/static/uploads/1.png Điều kiện


Nhân vật đã gia nhập vào bang hội

http://nkvs.vn/static/uploads/1.png Nội dung
• Khi tham gia tính năng “Lãnh Thổ Chiến”, bang hội nào đạt TOP 3 trong "Bảng xếp hạng Lãnh Thổ Chiến" lần cuối cùng trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng.Phần thưởng

• Bang hội nào trong trong bảng xếp hạng của "Tin mới nhất Lãnh Thổ Chiến lần cuối cùng" trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận rất nhiều phần thưởng quý giá từ BQT Ngạo Kiếm Vô Song.

http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/dd/l1.jpg


• Khi mở rương Lãnh thổ vàng, quý nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được rất nhiều vật phẩm quý giá như: Tử Thủy Tinh, Lam Thủy Tinh, Phi Phong Nguyên Khôi – BBậc 3, bạc khóa, toái phiến cao cấp…


Các vật phẩm liên quan


http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/dd/l2.jpg

http://nkvs.vn/static/uploads/event/closed_beta/dd/l3.jpg

Đệ nhất gia tộc (http://nkvs.vn/event/ky-nguyen-ngao-kiem/de-nhat-gia-toc) | Đua top công lực (http://nkvs.vn/event/ky-nguyen-ngao-kiem/dua-top-cong-luc) | Đua top lãnh thổ (http://nkvs.vn/event/ky-nguyen-ngao-kiem/dua-top-lanh-tho) | Vinh danh thành tựu (http://nkvs.vn/event/ky-nguyen-ngao-kiem/vinh-danh-thanh-tuu)