PDA

View Full Version : BQT Vào trả lời giùmMắtBuồn
11-08-2013, 10:06 PM
Những vàng nạp lúc Alphatest bao giờ mới tra lại cho người chơi đây mai CB rồi tại sao vấn đề này chưa có thông báo mua vip thế nào đây ?

Ngạo
11-08-2013, 10:46 PM
Chào bạn! Trong giai đoạn Closed Beta, khi bạn đăng nhập game bằng tài khoản đã nạp thẻ ở Alpha Test 2 thì bạn sẽ tự động nhận được số vàng mà bạn đã nạp nhé.