PDA

View Full Version : Không Vào Được GameGió Lang Thang
12-08-2013, 10:36 AM
tình hình là 10h35 rồi mà mình vẫn chưa vào được game. update thành công mà vào đến màn hình load game là đứng luôn :sad:

Ngạo
12-08-2013, 10:37 AM
Hiện nay Ngạo Kiếm Vô Song vẫn đăng nhập bình thường. Bạn khởi động lại máy và thử lại nhé!