PDA

View Full Version : nạp thẻ không được nhận quàshenlongdh
12-08-2013, 10:50 AM
mình nạp thẻ 20k môbi đã đổi được sang vàng nhưng sao không nhận được gói quà nạp thẻ lần đầu, đã thoát ra vào lại game mấy lần rùi, đề nghị giải quyết gấp :waaaht::shot:

duyanh890
12-08-2013, 11:01 AM
Nếu bạn thoát ra vào game vẫn không nhận đc quà
Bạn vui lòng làm theo mẫu gửi về http://hotro.duo.vn
Tên Tk:
Tên nv:
Server
Số tiền đã nạp: