PDA

View Full Version : Không cập nhật được phiên bản 2.0Hắc Thiên Vương
12-08-2013, 11:10 AM
mình đã dowload phiên bản đầy đủ trên trang chủ và tiến hành cập nhật lúc 11h ngày 12/8 nhưng đến mức 99% là nó hiện lên dòng chữ : Kiếm tra gói cập nhật thất bại . Không thể tiếp tục cập nhật . Vui lòng thử lại . Nó không thể tự update được . Mình đã thử cài lại phiên bản và reset máy nhưng vẫn không được . Mong được chỉ cách khắc phục .